[burden-eu] Launch of the 2nd burden-eu Training School